Sản Phẩm

TF NO.6

TF NO.6
 

Hương đầu: Raspberry, Galbanum

Hương giữa: Thyme, Saffron

Hương cuối: Cistus

 
Trò chuyện với Kodo