Sản Phẩm

EAGLEWOOD

EAGLEWOOD
 

 Hương đầu : Saffron, Cardamom, Sage

 Hương giữa: Pepper, Oud, Seaweed

 Hương cuối: Patchouli, Vetiver, Guaiacwood

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: ULTRA BLACK

Trò chuyện với Kodo