Sản Phẩm

Tea Garden

Tea Garden
 

Hương đầu: Bergamot Green

Hương giữa: Rose Ylang Ylang

Hương cuối: Woody

 

 

 
Trò chuyện với Kodo