Sản Phẩm

Sweet Rain

Sweet Rain
 

Hương đầu: Lemon Bergamot

Hương giữa: Jasmine Sweet

Hương cuối: Cumin Woody

 

 
Trò chuyện với Kodo