Sản Phẩm

Sweet Rain

Sweet Rain
 

Hương đầu :Chamomile
Hương giữa: Citronella, Bergamot
Hương cuối: Orange, Lemon
Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml
Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: CLASSIC

Trò chuyện với Kodo