Sản Phẩm

Sky

Sky
 

Hương đầu: Bergamot Grapefruit

Hương giữa: Tropical Floral

Hương cuối: Woody

 

 

 
Trò chuyện với Kodo