Sản Phẩm

Kodo Signature No.6

Kodo Signature No.6
 

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Jasmine Floral

Hương cuối: Clove Musk

 
Trò chuyện với Kodo