Sản Phẩm

LIQUID GOLD

LIQUID GOLD
 

 Hương đầu : Aldehydic, Lemon, Green, Apple, Bergamot

 Hương giữa: Rose, Peach, Marine, Jasmine, Cedarwood, Ylang Ylang, Lily of the Valley, Orange Flower

 Hương cuối: Vanilla, Musky, Sandalwood, Powdery

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: BLACK

Trò chuyện với Kodo