Sản Phẩm

CD NO.1

CD NO.1
 

Hương đầu: Aldehydic, Lemon, Green, Apple, Bergamot

Hương giữa: Rose, Peach, Marine, Jasmine, Cedarwood,

Ylang Ylang, Lily of the Valley, Orange Flower

Hương cuối: Vanilla, Musky, Sandalwood, Powdery

 
Trò chuyện với Kodo