Sản Phẩm

Rose & White Musk

Rose & White Musk
 

Hương đầu: Mixed Berries, Saffron

Hương giữa: Rose

Hương cuối: Patchouli, Oud, Amber

 
Trò chuyện với Kodo