Sản Phẩm

Rain

Rain
 

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Jasmine Herbal

Hương cuối: Cumin Woody

 

 
Trò chuyện với Kodo