Sản Phẩm

Peony & Blush

Peony & Blush
 

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Floral Jasmine

Hương cuối: Woody Clove

 

 
Trò chuyện với Kodo