Sản Phẩm

Oud & Bergamot

Oud & Bergamot
 

Hương đầu: Bergamot Citrus

Hương giữa: Jasmine Sweet

Hương cuối: Woody

 

 
Trò chuyện với Kodo