Sản Phẩm

OUD & BERGAMOT

OUD & BERGAMOT
 

 Hương đầu : Bergamot

 Hương giữa: Hedione

 Hương cuối: Patchouli, Musk

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: SIGNATURE

Trò chuyện với Kodo