Sản Phẩm

ORCHID NOIR

ORCHID NOIR
 

 Hương đầu : Spicy, Clove, Pepper, Citrus, Lemon, Bergamot

 Hương giữa: Aromatic, Fougere, Thyme, Juniper, Marine

 Hương cuối: Ambery, Woody, Oriental, Patchouli, Vanilla

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: BLACK

Trò chuyện với Kodo