Sản Phẩm

Pear & Fressia

Pear & Fressia
 

Hương đầu: Lemon Green

Hương giữa Floral Rose

Hương cuối: Woody

 
Trò chuyện với Kodo