Sản Phẩm

Orange & Mint

Orange & Mint
 

Orange & Mint Blend Oil:

Hương đầu: Green Citrus

Hương giữa: Herbal Sweet

Hương cuối: Herbal

 

Thành phần:

  • Eucalyptus Oil
  • Mint Oil
  • Orange Oil
Trò chuyện với Kodo