Sản Phẩm

Mountain Tea

Mountain Tea
 

Hương đầu: Lemongrass, Lemon, Green, Bergamot

Hương giữa: Lemongrass, Tea, Floral

Hương cuối: Musky

 

 
Trò chuyện với Kodo