Sản Phẩm

MORNING SUNRISE

MORNING SUNRISE
 

 Hương đầu : Mandarin, Blackcurrant

 Hương giữa: Jasmine, Magnolia, Peony

 Hương cuối: Cedarwood, Musk

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: ULTRA BLACK

Trò chuyện với Kodo