Sản Phẩm

Oriental Siam Wood

Oriental Siam Wood
 

Hương đầu: Orange, Green note

Hương giữa: Iris, Rose, Spicy

Hương cuối: Agarwood, Amber, Musk

 
Trò chuyện với Kodo