Sản Phẩm

TF NO.7

TF NO.7
 

Hương đầu: Bergamot - Mandarin

Hương giữa: Lavender, Neroli

Hương cuối: Musk

 
Trò chuyện với Kodo