Sản Phẩm

Himalaya Grass & Yuzu Ginger

Himalaya Grass & Yuzu Ginger
 

Hương đầu: Lemon Citrus

Hương giữa: Herbal Ginger

Hương cuối: Herbal

 
Trò chuyện với Kodo