Sản Phẩm

LV NO.1

LV NO.1
 

Hương đầu: Mandarin, Blackcurrant

Hương giữa: Jasmine, Magnolia, Peony

Hương cuối: Cedarwood - Musk

Trò chuyện với Kodo