Sản Phẩm

Fresh Squeezed Orange

Fresh Squeezed Orange
 

Dung tích: 10ml

Tầng hương cam lấp lánh. Một cảm giác tươi sáng & tươi mới.

 
Trò chuyện với Kodo