Sản Phẩm

DT NO.3

DT NO.3
 

Hương đầu: Pink Peppercorn

Hương giữa: Sage

Hương cuối: Patchouli

 

 
Trò chuyện với Kodo