Sản Phẩm

DT NO.1

DT NO.1
 

Hương đầu: Leaves

Hương giữa: Tuberose, White Flowers

Hương cuối: Sandalwood - Musk

 
Trò chuyện với Kodo