Sản Phẩm

DG LIGHT BLUE

DG LIGHT BLUE
 

 Hương đầu : Apple, Lemon

 Hương giữa: Jasmine, Rose

 Hương cuối: Amber, Cedarwood, Musk

Dung tích: 50 ml - 110 ml - 500 ml

Nằm trong bộ sưu tập hương thơm: PREMIUM

Trò chuyện với Kodo