Sản Phẩm

 Classique Jean Paul

Classique Jean Paul
 

Classique Jean Paul Fragrance

Hương đầu: Green Lemon

Hương giữa: Floral Jasmin

Hương cuối: Vanilla Musk

 

Thành phần:

  • Citronellol
  • Geranium Oil
  • Linalool
Trò chuyện với Kodo