Sản Phẩm

 BB British

BB British
 

Hương đầu: Green Citrus

Hương giữa: Rose Herbal

Hương cuối: Woody Vanilla

 

 
Trò chuyện với Kodo