Sản Phẩm

AP NO.2

AP NO.2
 

Hương đầu: Lemon, Bergamot, Basil, Junipẻ

Hương giữa: Rose, Jasmine

Hương cuối: Cedarwood, Ambery

Trò chuyện với Kodo