Sản Phẩm

AP No.1

AP No.1
 

Hương đầu: Lavender, Rosemary, Bergamot, Lemon

Hương giữa: Rose, Jasmine

Hương cuối: Ambery, Musky

 

 
Trò chuyện với Kodo